Jan Svoboda


Malba

Tvorba


Novinky

Jan Svoboda


Profil

Jan Svoboda

Narozen v roce 1957 v Novém Městě na Moravě.

Studium na Stavební fakultě VUT Brno dokončeno v roce 1981.

V letech 1982 až 1990 práce v projekčních ústavech v Brně.

Od roku 1990 do současnosti ve svobodném povolání jako výtvarník.

Ženatý, tři, dnes již dospělé děti.

Výtvarnou tvorbou se zabývá od počátku osmdesátých let nejprve při zaměstnání, od roku 1990 již naplno.

Hlavním oborem je malba (akryl na plátně), příležitostně se věnuje sochám, kresbě či nábytkovým solitérům. Motivy obrazů byly řadu let figury, předměty a symboly pojímané ve zkratce, archetypálně, s humorem.

Kolem roku 2010 nastal ústup od konkrétních objektů ke geometrickým tvarům, čárám, bodům a křivkám.

Dnes v jeho tvorbě dominují horizonty a barevné plochy.

Jan Svoboda je členem Umělecké besedy.

Na svém kontě má více než 130 samostatných výstav a několik společných (především s Rostislavem Pospíšilem, Jindřichem Štreitem či se synem Ondřejem Svobodou).

Žije a pracuje na Českomoravské vysočině v Radňovicích č. 1.

Jan Svoboda

Jan Svoboda


Narozen v roce 1957 v Novém Městě na Moravě.


V poslední době nesou moje obrazy stopy po použití nejen štětce a špachtle, ale i smirkových papírů, pilových listů, brusných houní a mřížkových výseků.

Ano, mám rád železářství.